วิธีการแยกและการวิเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของคาร์โบไฮเดรตที่มีความสำคัญทางการค้า การผลิตและการดัดแปลงเอนไซม์ ทิศทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตในอนาคต