โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ การเตรียม ปฏิกิริยา พลังงานของปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา ของสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน กำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียร์ -อะโรเมติก
สารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดต่าง ๆ สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติ สารออร์แกโนเมทาลิก การออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์